Brandbeveiligings installatie
 

Een brandmeldinstallatie is vandaag de dag een belangrijke installatie. In het bouwbesluit 2012 wordt geëist dat in nieuwbouw en gebouwen diverse brandmelders worden geïnstalleerd. Ook wordt het steeds vaker door de overheid, brandweer (VRU) of de gemeente geëist, dat er een brandmeldinstallatie in bestaande gebouwen wordt geïnstalleerd. Deze brandmeldinstallaties mogen alleen door een erkend brand detectiebedrijf ontworpen worden.Het installeren van de branbeveiligingsinstallatie geschied geheel volgens de NEN 2535, daarnaast zal er ook onderhoud en jaarlijkse controle volgens de NEN 2654 uitgevoerd moeten worden.  Dit kan W&F Elektrotechniek en Beveiliging voor u regelen.

PROGRAMMA VAN EISEN (PVE)

 Iedere brandmeldinstallatie wordt ontworpen en aangelegd op basis van een Programma van Eisen. In het PvE worden alle eisen met betrekking tot het bouwbesluit, de eisende partijen en het branddetectiebrijf vastgelegd. Op basis van dit eisenpakket kan dan een ontwerp van de brandmeldinstallatie gemaakt worden. Het PvE wordt voor accoord ondertekend en geadministreerd bij de gemeente waarin u gehuisvest bent. W&F Elektrotechniek en Beveiliging kan zo’n PvE voor u regelen.

 

GECERTIFICEERDE BRANDMELDINSTALLATIE

 Uit het Programma van Eisen kan blijken dat uw installatie gecertificeerd moet worden door een erkend Branddetectiebedrijf. Bijvoorbeeld omdat de installatie doormeld naar de meldkamer van de brandweer of omdat de eisende partij dat heeft vast laten leggen in de eisen. Ook dit kan W&F Elektrotechniek en  Beveiliging voor u realiseren. Naast het PvE, dient uw systeem door ons te worden onderhouden en dient er een beheerder te worden aangesteld. Deze beheerder is verantwoordelijk voor de installatie en test maandelijks op de juiste werking van de installatie. Hierdoor wordt de continuïteit gewaarborgd.